1. Stávající nepříznivá epidemiologická situace nedovoluje zahájení dohrávky soutěžního ročníku
  2020/2021 ve stanoveném termínu 27.-28.2.2021.
  Na základě těchto výše uvedených skutečností Sportovně technická komise OFS Kolín rozhodla:
  a) O posunutí znovuzahájení dohrávek soutěžního ročníku 2020/2021 v termínu 27.-28.3.2021, za
  předpokladu, že to podmínky a nařízení Vlády ČR dovolí. V každém případě budou členské kluby
  předem informovány.
  b) Stanovení dohrávky soutěžního ročníku tím způsobem, že všechny soutěže začnou dohrávkou 9.
  kola. STK OFS Kolín se bude snažit zachovat minimálně čtrnáctidenní přípravu klubů před startem
  soutěžních utkání. Opět za předpokladu splnění všech podmínek nařízených Vládou ČR či
  podřízeným orgánem.
 2. Termíny zápasů v informačním systému IS nemusí v tuto chvíli odpovídat reálnému stavu, tyto
  zápasy budou postupně překládány na pozdější termín a reálnému stavu budou odpovídat ihned,
  jakmile bude rozhodnutím Vlády ČR dovoleno hrát amatérské soutěže a STK určí termín
  znovuzahájení.
 3. Termín úhrady členských příspěvků na FAČR byl prodloužen do 15.4.2021