V červenci 2011 bylo tradičním nohejbalovým turnajem slavnostně otevřeno nové víceúčelové hřiště, jehož projekt byl realizován na základě dotace z Evropské unie, získané z Programu rozvoje venkova přes obecně prospěšnou společnost MAS Podlipansko. Hřiště je připraveno pro tenis, volejbal, nohejbal, malou kopanou a basketbal.

Děkujeme obci Třebovle a společnosti Maso – Třebovle s.r.o. za finanční výpomoc při realizaci projektu, Ivetě Librové za pomoc při zpracování žádosti o dotaci z EU a především MAS Podlipansko o.p.s., zejména Ing. Janě Havelkové, za celkovou vynikající spolupráci.